Registrace

Včasná registrace do 30.6.2015.

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XVI. Kongres ČOS
Na Pankráci 17, 14021 Praha 4
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2015@guarant.cz  
Web: www.kongrescos.cz  

Otevřít on-line registrační formulář  

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem spolu s informacemi pro provedení platby. Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu.

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními kongresovými materiály.

Registrační poplatky

# Kategorie Platba do 30.6.2015 Platba od 1.7.2015
1. Členové ČOS, SOS, EOS, WFO - praktičtí ortodontisté 12 000 Kč 13 000 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS, EOS, WFO 13 000 Kč 15 000 Kč
3. Zaměstnanci *) 5 000 Kč 6 000 Kč
4. Postgraduanti **) 4 000 Kč 5 000 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky 4 500 Kč 5 000 Kč
7. Zubní technici 4 500 Kč 5 000 Kč
8. Zubní lékaři - neortodontisté - 1 den 4 000 Kč 4 500 Kč
9. Aktivní účastníci - přednáška - 1. autor 0 Kč 0 Kč
10. Čestní členové ČOS, SOS 0 Kč 0 Kč
*) Členové České ortodontické společnosti a Slovenské ortodontické společnosti - ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem (min. 0,8) na klinice, kde na ortodontickém oddělní jsou nejméně tři rezidentská školicí místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Lékaři ve specializační přípravě v ortodoncii nebo maxilofaciální chirurgii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzení vedoucího lékaře oddělení kliniky).

Ceny zahrnují 21% DPH

Registrační poplatek zahrnuje:

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 15.-17.10.2015, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 15.10.2015.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 16.10.2015.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 15.10.2015.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 16.10.2015.
 • Pěší prohlídka Hradce Králové dne 16.10.2015.

Registrační poplatek pro kategorii 6 a 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 15.- 16.10.2015.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 15.10. a 16.10.2015.
 • Obědy dne 15.10. a 16.10. 2015.
 • Uvítací večer dne 15.10.2015.
 • Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky dne 15.10.2015.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program v daný den, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky a oběd .

Registrační přepážka v místě konání kongresu

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů, pozvánek na společenské akce a potvrzení o účasti na kongresu bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky kongresu. Předběžné otevírací hodiny budou upřesněny později.

Registrace

Do prostoru přednáškového sálu v době odborného programu mají přístup pouze registrovaní účastníci. Do ostatních prostor a na slavnostní zahájení je vstup umožněn všem registrovaným včetně doprovodu. Registrace předem přihlášených i nových účastníků bude probíhat v přízemí Nového Adalbertina. Při registraci si prosím zkontrolujte, zda jsou Vaše konferenční materiály kompletní, na pozdější reklamace není již možné brát zřetel.

Stravování

V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty obědy a občerstvení v čase kávových přestávek. Kávové přestávky budou podávány v prostorách výstavy, obědy v prostorách restaurace v přízemí Nového Adalbertina.

Doprava

Doprava do místa konference a na společenské akce nebude organizována.

Jmenovky

Účastníci jsou povinni po celou dobu konání konference nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. V případě ztráty jmenovky bude za opětné vystavení účtován poplatek 100 Kč.

Certifikát o účasti

Certifikát o účasti obdrží účastníci u registrační přepážky spolu s ostatními konferenčními materiály.

Uvítací přípitek

Uvítací přípitek se bude konat 15. 10. 2015 v prostorách výstavy v druhém patře, kde se můžete těšit na setkání s kolegy, partnery konference a vystavovateli. Vstup na uvítací přípitek je zahrnut v ceně registračního poplatku pro všechny registrované osoby a jako vstupenka bude sloužit jmenovka.

Prohlídka vodní elektrárny Hučák

Pro zájemce bude 15. 10. 2015 v čase od 17:00 - 19:00 zajištěna 45 min. prohlídka vodní elektrárny Hučák. Secesní charakter stavby navrhl prof. arch. František Sanders. Počet návštěvníků je omezen. Svůj zájem můžete vyjádřit při on-line registraci na kongres.

Společenský večer pro ortodontické asistentky a techniky

Společenský večer se bude konat 15. 10. 2015, v Level Music Club v Hradci Králové, Velké náměstí 166/1.

Prezidentský večer

Prezidentský večer se bude konat 16. 10. 2015 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465/7. Vstup je zahrnut v ceně registračního poplatku pro kategorie 1,2,3,4,5,9,10.

Výstava

Výstava firem prodávajících stomatologické a ortodontické materiály se uskuteční ve dnech 15. - 17. 10. 2015 v druhém patře Nového Adalbertina.

Zrušení rezervace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (COS2015@guarant.cz  ) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
do 25.8.2015 administrativní poplatek 200 Kč
od 26.8. do 16.9.2015 50% registračního poplatku
od 17.9.2015 100% registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 30.6.2015 !!!

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

1. platba bankovním převodem

Platba bankovním převodem je možná pouze do 7.10.2015. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému   nebo zasláním autorizačního formuláře  ).

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu - ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu - ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201512... (ID číslo z potvrzení o účasti)
Specifický symbol: 201512
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění:

Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

2. Platba platební kartou

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém   (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář  . V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

Platba přes Online Platební Systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti.

V případě, že budete posílat autorizační formulář  , zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce