XVI. kongres České ortodontické společnosti

Datum

15. - 17.10.2015

Místo konání

Nové Adalbertinum
Velké náměstí 32
500 03 Hradec Králové
Česká republika

Mapka Hradce Králové s vyznačenými body zájmu je k dispozici zde.

Kongresový kurz

Dr. Axel Bumann
CBCT v každodenní praxi

Hlavní témata

3D zobrazovací techniky
Komplikace v průběhu ortodontické léčby

Hlavní přednášející

Dr. Axel Bumann
Dr. Meikel A. Vesper
Dr. Fredrik Bergstrand
Dr. René Foltán
Dr. Ivo Marek
Dr. Alberto Caprioglio
Prof. Jaroslav Petr
Dr. Ing. Radek Jirman
Dr. Štefan Nátek

Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

MUDr. Marie Štefková, CSc.

Jednací jazyk

čeština, angličtina (simultánní tlumočení)

Prezident

MUDr. Alena Mottlová
president@kongrescos.cz   

Vědecký sekretariát kongresu

MUDr. Eva Šrámková
abstrakt@kongrescos.cz   

Organizační sekretariát

GUARANT International spol. s r.o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
COS2015@guarant.cz  
info@kongrescos.cz  

Webové stránky ČOS

www.orthodont-cz.cz  
Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce