Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

MUDr. Marie Štefková, CSc.  

Čestná přednáška - 16.10.2015

Zavádění fixních aparátů a způsoby postgraduální výuky v ortodoncii.

Tříletá postgraduální specializační příprava a praxe v oboru ortodoncie na akreditovaném pracovišti, která je dnes samozřejmostí, je pravidlem až v posledních asi dvaceti letech. Do sedmdesátých let, kdy se léčilo pouze snímacími aparáty, bylo školení obvykle formou stáže u jiného specialisty a na Institutu pro doškolování lékařů. Po zavedení fixních aparátů jsme v Olomouci poskytovali různě dlouhé stáže, které navštěvovali lékaři, kteří chtěli začít práci s fixními aparáty od nás, ale i ze Slovenska, NDR, Maďarska, později zejména z Polska. S postupným zaváděním fixních aparátů, vývojem a výrobou polykarbonátových zámků IRISA, metodou třídění a opakovaného používání kroužků se začala léčba fixními aparáty postupně provádět i na dalších, nejen klinických pracovištích. Byly zavedené tak zvané přerušované stáže, kdy specializanti z naší oblasti pracovali po dobu tří let na našem oddělení jedenkrát týdně, kdy se také konal odborný seminář, a dále asi čtyři měsíce v roce. Tento typ školení byl postupně nahrazen tříletou přípravou, tak, jak ji všichni známe.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce