Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky XVI. kongresu České ortodontické společnosti 2015 (ČOS 2015) a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování různých kategorií za zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních v blízkosti hotelu Nové Adalbertinum.

Seznam hotelů

Hotel Kategorie Cena v Kč SGL Cena v Kč DBL Zóna *)
Grand    **** 1490 1750 2
Okresní dům   **** 1850 2170 2
Tereziánský dvůr   **** 1950 2300 2
U královny Elišky   **** 1700 2100 1
Vacek - Pod Věží    **** Vyprodáno Vyprodáno 1
Boromeum - poslední pokoj   *** 1660 1970 1
Černigov   *** 1050 1200 3
Nové Adalbertinum   *** Vyprodáno Vyprodáno Místo konání akce
U České koruny   *** Vyprodáno Vyprodáno 1
*) Vzdálenost hotelu od místa konání akce
  • zóna 1 - do 5 minut pěšky
  • zóna 2 - 5 až 10 minut pěšky
  • zóna 3 - více než 10 minut pěšky

Ceny ubytování jsou za pokoj a noc a zahrnují 15% DPH, snídani a místní poplatky. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Cena ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.

Skupinové rezervace

Pro skupinové rezervace kontaktujte, prosím, sekretariát kongresu na e-mailové adrese COS2015@guarant.cz  , telefonicky +420 284 001 444 nebo faxem +420 284 001 448.

Jak si rezervovat ubytování

K rezervaci ubytování využijte prosím on-line ubytovací formulář  .

On-line ubytovací formulář je přístupný pouze s heslem. Jednoduše vyplňte prosím formulář s osobními údaji a heslo Vám bude automaticky zasláno. Vaše heslo je totožné pro všechny on-line formuláře.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si prosím pokud možno své ubytování co nejdříve.

Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH. V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena e-mailem.

Ubytování v celkové výši musí být uhrazeno nejpozději do 03.09.2015, jinak nebude Vaše rezervace provedena.

Další náklady spojené s pobytem (televize, minibar, parkovné atd.) musí být zaplaceny účastníkem při odjezdu z hotelu na hotelové recepci. Hotel může po účastníkovi požadovat garanci těchto dalších nákladů formou autorizace na platební kartě při příjezdu na recepci nebo formou složení depozitu v hotovosti.

V případě sdílení pokoje s dalším účastníkem kongresu je možné uhradit pouze poměrovou částku. Faktura po kongresu může být na požádání vystavena každému zvlášť. Tento požadavek uveďte prosím do poznámky v registračním formuláři.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně faxem na číslo (+420) 284 001 448 nebo e-mailem na adresu COS2015@guarant.cz  . Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát kongresu.

Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

Storno podmínky

V případě zrušení nebo zkrácení hotelové rezervace budou platit následující stornopodmínky:

Datum zrušení rezervace Storno poplatek
Do 3.9.2015 Bez storno poplatku, kromě manipulačního poplatku 200 Kč
4.9. - 13.9.2015 30 procent z ceny zrušeného ubytování
14.9. - 19.9.2015 50 procent z ceny zrušeného ubytování
20.9. - 3.10.2015 80 procent z ceny zrušeného ubytování
od 4.10.2015 100 procent z ceny zrušeného ubytování
nedojezd 100 procent z celkové ceny ubytování

Změny rezervací vyřizuje sekretariát kongresu do 12.10.2015 nebo až na registrační přepážce v místě konání.

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena. Informujte proto, prosím, sekretariát kongresu o případné změně Vašeho příjezdu v dostatečném časovém předstihu.

Poznámka: za vrácení nákladů spojených s ubytováním si vyhrazujeme právo účtovat poplatek ve výši 200 Kč.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to bankovním převodem nebo platební kartou.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 23.9.2015. Po tomto termínu bude možné platit pouze platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému   nebo zasláním autorizačního formuláře  ).

Bankovní převod

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu - ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu - ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201512... (ID číslo z potvrzení o účasti)
Specifický symbol: 201512
Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201512 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce - jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Účastníci mají možnost platit platebními kartami Visa, MasterCard/Eurocard, Diners Club a American Express..

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém   který akceptuje karty Visa, MasterCard/Eurocard a Diners Club nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář  . V tomto případě lze použít též platební karty společností American Express.

Platba přes Online Platební Systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti.

V případě, že budete zasílat autorizační formulář   zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem nikoli e-mailem na faxové číslo +420 284 001 448.

Všechny platby budou účtovány v místní měně, v českých korunách.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce