Hlavní přednášky

Prof.Dr. Axel Bumann, DDS, PhD.  
CBCT a virtuální Surgery First při ortognátní chirurgické léčbě.   
Pátek 16.10.2015
PD Dr. Dr. Meikel A.Vesper   
Komplikace v ortognátní chirurgii.  
Pátek 16.10.2015
Dr. Fredrik Bergstrand, DDS  
Bílé skvrny – vznik, prevence a léčba.  
Pátek 16.10.2015
Alberto Caprioglio, DDS, MS   
Staré problémy & nova řešení: Role CBCT při řešení poruch dýchání.  
Pátek 16.10.2015
Doc. MUDr.et MUDr. René Foltán, PhD., FEBOMFS  
Komplikace v kombinované ortodontickochirurgické terapii   
Pátek 16.10.2015
MUDr. Ivo Marek, PhD.  
Deset stupňů, ale ne ke zlaté...   
Sobota 17.10.2015

"Invited" přednášky

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSC.  
Pluripotentní kmenové buňky – kámen mudrců medicíny.  
Sobota 17.10.2015
MUDr. Ing. Radek Jirman, PhD.,MBA  
Individuální náhrady lebečních defektů v klinické praxi  
Sobota 17.10.2015
MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.  
Temporomandibuláurní poruchy v adolescenci – komplikace ortodontické léčby?  
Sobota 17.10.2015
Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce