CBCT v každodenní praxi

Prof. Dr. Axel Bumann, DDS, PhD.  

Kongresový kurz - 15.10.2015

Použití CBCT v rutinní ortodontické praxi je stále kontroverzním diskusním tématem. Důvodem je především kombinace faktorů: mladí pacienti, velké zobrazované pole (field of view, FoV) a použitá radiační dávka. Nejnovější pokroky v technologii však již umožňují pracovat s CBCT efektivními dávkami nižšími, než jsou dávky konvenčních ortodontických rtg přístrojů. Prezentovány budou výsledky několika vědeckých studií zabývající se měřením dávek. Pro plánování ortodontické léčby je obvykle potřeba zhotovit panoramatický snímek a boční kefalogram. Aby bylo možné tyto snímky nahradit CBCT, je nutná určitá velikost zobrazovacího pole FoV. Na základě měření 1000 CBCT ortodontických pacientů budou demonstrovány parametry nezbytného FoV pro adoslescenty a dospělé. Dále bude diskutován význam spolehlivého souřadnicového systému pro 3D kefalometrickou analýzu. Ideálním řešením pro běžnou ortodoncii by mohlo být FoV středního rozsahu v kombinaci s adekvátním zacloněním štítné žlázy a nová kefalometrická analýza, která není závislá na bodech Nasion a Sella.

Na základě třech studií (n=159, n=498, n=512) bude ukázáno procento vestibulárních dehiscencí u ortodontických pacientů, přítomných již před zahájením ortodontických posunů zubů. Výsledky jsou vztaženy k věku a pohlaví. Stejně tak bude diskutován vliv I., II. a III. třídy, jakožto i vliv inklinace horních a dolních řezáků na rozvoj vestibulárních dehiscencí. Všechny tyto informace poskytnou posluchačům zcela jiný úhel pohledu na současnou ortodoncii.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce