Hradec Králové

Hradec Králové, přirozená krajská metropole, se rozkládá na východě Čech na soutoku řek Labe a Orlice.

Bohatá historie města sahá hluboko do minulosti. První dochovaná písemná zmínka pochází již z roku 1225. Ve středověku byl Hradec Králové věnným městem českých královen, zalíbení v něm nalezly především Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská. Dědictvím této doby je zejména katedrála svatého Ducha na Velkém náměstí, která patří dnes vedle Bílé věže a Staré radnice mezi největší dominanty města. Od 14. století se stalo město s kompaktním renesančním historickým jádrem přirozeným, vojensky a politicky vlivným centrem regionu s vysokou úrovní vzdělanosti a kultury.

Vedle gotických, renesančních a barokních architektonických skvostů (G. Santini, C. Lurago) je město Hradec Králové proslulé především svou moderní českou architekturou. Unikátní urbanistická koncepce Jana Kotěry a jeho žáka Josefa Gočára se stala podnětem k tomu, že Hradec Králové je přezdíván „Salónem republiky“. Hradec Králové je důležitým dopravním uzlem, sídlem mnoha úřadů, státních institucí, bank a významných průmyslových podniků. S městem je spjata i existence tří vysokých škol, které každoročně poskytují tisícům studentů příležitost ke vzdělání v řadě oborů.

Upřímně Vám přejeme, aby se Vám v Hradci Králové líbilo a aby pro Vás kongres ČOS 2015 byl příjemným a vysoce inspirativním zážitkem

Mapka Hradce Králové je k dispozici zde.

Mapka Hradce Králové s vyznačenými body zájmu je k dispozici zde.

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Spolupráce