Přednášející

Dr. Ravindra Nanda

Dr. Ravindra Nanda je emeritním profesorem a vedoucím Katedry kraniofaciálních věd a oddělení ortodoncie, University of Connecticut.
Své stomatologické a ortodontické vzdělání získal nejprve v indickém Lucknow a poté v nizozemském Nymegenu a na University of Connecticut. Na univerzitě v Nymegenu získal také doktorát. V letech 1970-1972 působil jako odborný asistent ortodoncie na Loyola University v Illinois a od roku 1972 je spojen s University of Connecticut.
Dr. Nanda se aktivně podílel na ortodontickém výzkumu v oblasti biomechaniky, klinických studií a urychlení ortodontické léčby. Se svými kolegy je autorem více než 300 vědeckých prací. Je šéfredaktorem časopisu Progress in Orthodontics. Je také přidruženým redaktorem časopisu Journal of Clinical Orthodontics a autorem či spoluautorem osmi učebnic ortodoncie.

Přednáška

sponzorováno

Dr. Alessandro Mario Greco

Dr. Greco získal titul v roce 1999 na univerzitě Tor Vergata v Římě, v roce 2007 postgraduální titul z ortodoncie na univerzitě ve Ferraře, v letech 2000-2015 postgraduálně působil v nemocnici San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina v Římě, v roce 2015 se stal doktorem na univerzitě Tor Vergara v Římě a od roku 2013 hostujícím profesorem na univerzitě ve Ferraře.
Má vlastní ortodontickou praxi v Římě.
Je členem Italské ortodontické rady a Evropské ortodontické rady a aktivním členem mnoha významných odborných společností a asociací. V roce 2013 byl klinickým přednášejícím Invisalign a GC ortodoncie.
Je autorem vědeckých článků v národních a mezinárodních časopisech, přednášející na národních a mezinárodních kurzech a setkáních.

Přednáška

sponzorováno

Dr. Bjorn Ludwig D.M.D., M.S., Ph. D.

Dr. Björn Ludwig provozuje soukromou ortodontickou praxi v německém Traben-Trarbachu. Je vědeckým koordinátorem a odborným asistentem na univerzitě v Homburgu/Saaru na katedře Ortodoncie.
Jeho hlavní výzkum se zaměřuje na skeletální kotvení a 3D technologie. Dr. Ludwig je autorem více než 200 recenzovaných klinických a vědeckých článků a editorem dvou knih. Dr. Ludwig je šéfredaktorem publikace Kieferorthopädie vydávané společností Quintessence. Je také spoluredaktorem časopisu Journal of Clinical Orthodontics a Journal of Orthodontic Science. Dr. Ludwig je aktivním členem Angle society of Europe a působí v radě German board in Orthodontics Je bývalým prezidentem European Begg Society.

Přednáška

sponzorováno

Dr. Maximilian Küffer

Dr. Küffer je uznávaný odborník na univerzitě v německém Düsseldorfu, kde zastává pozici vedoucího lékaře. Je držitelem doktorského titulu z univerzity v Tuebingenu. Zabývá se digitálním plánováním léčby a výrobou ortodontických aparátů pomocí CAD/CAM, zejména v kombinaci s dočasnými kotevními zařízeními.
Dr. Küffer absolvoval postgraduální studium orofaciální ortopedie a ortodoncie na univerzitě v Düsseldorfu. Následně pokrařoval v působení na univerzitě a stal se průkopníkem nových metodik léčby prostřednictvím zdokonalování a inovace ortodontických aparátů využívajících skeletální kotvení. Dr. Küffer má za sebou řadu národních i mezinárodních přednášek, před svým působením na univerzitě v Düsseldorfu získával Dr. Küffer zkušenosti při práci na univerzitě v Tuebingenu a v několikaleté rezidentní ortodontické praxi v jižním Německu.

MUDr. Jan Streblov

Po promoci v roce 2003 pracoval v Pražském centru dentální implantologie. V roce 2010 založil spolu
s Dr. Tomečkem Dentální kliniku 3DK. Od roku 2009 je držitelem Osvědčení ČSK pro odbornost parodontologie, v roce 2010 úspěšně dokončil Curriculum implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
Věnuje se zejména parodontologii, implantologii a komplexním rekonstrukcím. Jako dlouholetý člen České akademie dentální estetiky a její bývalý prezident se podílí na rozvoji mezioborové spolupráce s ortodontisty a dalšími specialisty.
Přeložil několik odborných knih, je autorem publikací a mnoha přednášek a kursů na téma parodontologie, implantologie, plastická chirurgie parodontu, autotransplantace zubů a dalších. Přednášel na konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu, Velké Británii a Švýcarsku

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

MUDr. Magdalena Koťová promovala na FVL UK v Praze v roce 1977, poté pracovala 10 let jako dětský zubní lékař na dětském a ortodontickém oddělení OÚNZ Praha 9 a dalších 9 let jako odborný asistent na ortodontickém oddělení II. stomatologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. V roce 2004 obhájila doktorskou dizertační práci zaměřenou na morfologii patra (Ph.D.).
Od roku 2005 vede oddělení pro léčbu rozštěpových vad. 
Publikovala čtyři odborné monografie, poslední, zaměřenou na ortodontickou léčbu pacientů s rozštěpem. Na toto téma předložila v roce 2023 i habilitační práci. Je členkou ČSK a pracuje v její čestné radě a jako lektor odborných komorových kurzů, České ortodontické společnosti, v níž řadu let působila ve výboru, je členkou akreditační komise MZ ČR pro obor ortodoncie.

čestná přednáška

Dr. Camilla Molinari

Dr. Molinari dokončila postgraduální studium ortodoncie v roce 2008 na University of Ferrara. Navštěvovala specializační kurzy dentální a faciální estetiky a na Univerzitě v Parmě získala magisterský titul Level II. Absolvovala také pokročilé kurzy přímé a nepřímé záchovné stomatologie vedené Dr. Ferrarisem.
Spolupracuje při publikování textů a vědeckých článků. Dr. Molinari je mezinárodním přednášejícím na odborných kurzech a kongresech, je aktivní členkou SIED (Italská společnost dentální estetiky), POIESIS, AIDOR. Je také certifikovanou členkou DSD, Diamantovým providerem ortodontického systému Invisalign®, lektorkou Akademie Dr. Ezia Costy a mimořádným profesorem interceptivní ortodoncie na univerzitě v Padově.

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Vystudoval Univerzitu v Olomouci, v roce 1997 dokončil vzdělání v oboru Paradontologie složením atestační zkoušky. V roce 2014 obhájil habilitační práci na téma Regenerace parodontu. Dlouhodobě pracoval na parodontologickém oddělení Stomatologické kliniky v Olomouci, stomatologické klinice 1LF UK v Praze a nyní je vedoucím lékařem Kliniky zubního lékařství v Ostravě. Na LF Ostrava je také proděkanem oboru Zubního lékařství. Je autorem více jak 60 odborných článků v recenzovaných časopisech, monografie Plastická chirurgie parodontu a aktivně přednáší v tuzemsku i zahraničí.

Přednášející krátkých přednášek

Dr. Seung-Woo Yoo

Vystudoval univerzitu v Tübingenu v oboru zubního lékařství. Postgraduální studium ortodoncie absolvoval v soukromé praxi Bingen am Rhein a dokončil na Univerzitě. Provozuje vlastní ortodontickou ordinaci v Neu-Isenburgu.
Věnuje se vývoji různých digitálních předmětů a přístrojů Pravidelně přednáší na téma digitální ortodoncie.

MDDr. Jiří Hálek

Vystudoval Masarykovu Univerzitu v Brně, obor Zubní lékařství v roce 2011. Postgraduální ortodontickou přípravu absolvoval ve Fakultní nemocnici v Plzni. V roce 2015 otevřel vlastní ortodontickou ordinaci ve Strakonicích. Ve své praxi se zaměřuje na digitální plánování, skeletální kotvení a výrobu aparátů 3D tiskem.

MUDr. Jiří Baumruk

TODO

MUDr. Marek Pokorný

TODO

MUDr. Ivo Marek, Phd.

TODO

MUDr. Ladislav Gregor, Dr.Med.Dent., Ph.D.

TODO

Přednášející pro odborné asistentky

Kateřina Valíková

TODO

MUDr. Martina Fráňová

TODO

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

TODO

MUDr. Ilija Christo Ivanov

TODO