Přednášející

Dr. Ravindra Nanda

Dr. Ravindra Nanda je emeritním profesorem a vedoucím Katedry kraniofaciálních věd a oddělení ortodoncie, University of Connecticut.
Své stomatologické a ortodontické vzdělání získal nejprve v indickém Lucknow a poté v nizozemském Nymegenu a na University of Connecticut. Na univerzitě v Nymegenu získal také doktorát. V letech 1970-1972 působil jako odborný asistent ortodoncie na Loyola University v Illinois a od roku 1972 je spojen s University of Connecticut.
Dr. Nanda se aktivně podílel na ortodontickém výzkumu v oblasti biomechaniky, klinických studií a urychlení ortodontické léčby. Se svými kolegy je autorem více než 300 vědeckých prací. Je šéfredaktorem časopisu Progress in Orthodontics. Je také přidruženým redaktorem časopisu Journal of Clinical Orthodontics a autorem či spoluautorem osmi učebnic ortodoncie.

sponzorováno

Dr. Alessandro Mario Greco

Dr. Greco získal titul v roce 1999 na univerzitě Tor Vergata v Římě, v roce 2007 postgraduální titul z ortodoncie na univerzitě ve Ferraře, v letech 2000-2015 postgraduálně působil v nemocnici San Giovanni Calibita Fatebenefratelli Isola Tiberina v Římě, v roce 2015 se stal doktorem na univerzitě Tor Vergara v Římě a od roku 2013 hostujícím profesorem na univerzitě ve Ferraře.
Má vlastní ortodontickou praxi v Římě.
Je členem Italské ortodontické rady a Evropské ortodontické rady a aktivním členem mnoha významných odborných společností a asociací. V roce 2013 byl klinickým přednášejícím Invisalign a GC ortodoncie.
Je autorem vědeckých článků v národních a mezinárodních časopisech, přednášející na národních a mezinárodních kurzech a setkáních.

sponzorováno

Dr. Bjorn Ludwig D.M.D., M.S., Ph. D.

Dr. Björn Ludwig provozuje soukromou ortodontickou praxi v německém Traben-Trarbachu. Je vědeckým koordinátorem a odborným asistentem na univerzitě v Homburgu/Saaru na katedře Ortodoncie.
Jeho hlavní výzkum se zaměřuje na skeletální kotvení a 3D technologie. Dr. Ludwig je autorem více než 200 recenzovaných klinických a vědeckých článků a editorem dvou knih. Dr. Ludwig je šéfredaktorem publikace Kieferorthopädie vydávané společností Quintessence. Je také spoluredaktorem časopisu Journal of Clinical Orthodontics a Journal of Orthodontic Science. Dr. Ludwig je aktivním členem Angle society of Europe a působí v radě German board in Orthodontics Je bývalým prezidentem European Begg Society.

sponzorováno

Dr. Maximilian Küffer

Dr. Küffer je uznávaný odborník na univerzitě v německém Düsseldorfu, kde zastává pozici vedoucího lékaře. Je držitelem doktorského titulu z univerzity v Tuebingenu. Zabývá se digitálním plánováním léčby a výrobou ortodontických aparátů pomocí CAD/CAM, zejména v kombinaci s dočasnými kotevními zařízeními.
Dr. Küffer absolvoval postgraduální studium orofaciální ortopedie a ortodoncie na univerzitě v Düsseldorfu. Následně pokrařoval v působení na univerzitě a stal se průkopníkem nových metodik léčby prostřednictvím zdokonalování a inovace ortodontických aparátů využívajících skeletální kotvení. Dr. Küffer má za sebou řadu národních i mezinárodních přednášek, před svým působením na univerzitě v Düsseldorfu získával Dr. Küffer zkušenosti při práci na univerzitě v Tuebingenu a v několikaleté rezidentní ortodontické praxi v jižním Německu.

Dr. Seung-Woo Yoo

Vystudoval univerzitu v Tübingenu v oboru zubního lékařství. Postgraduální studiu ortodoncie absolvoval v soukromé praxi Bingen am Rhein a dokončil na Univerzitě. dokončil na univerzitě. Provozuje vlastní ortodontickou ordinaci v Neu-Isenburgu.
Věnuje se vývoji různých digitálních předmětů a přístrojů. Pravidelně přednáší na téma digitální ortodoncie.

MUDr. Jan Streblov

Po promoci v roce 2003 pracoval v Pražském centru dentální implantologie. V roce 2010 založil spolu
s Dr. Tomečkem Dentální kliniku 3DK. Od roku 2009 je držitelem Osvědčení ČSK pro odbornost parodontologie, v roce 2010 úspěšně dokončil Curriculum implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie
Věnuje se zejména parodontologii, implantologii a komplexním rekonstrukcím. Jako dlouholetý člen České akademie dentální estetiky a její bývalý prezident se podílí na rozvoji mezioborové spolupráce s ortodontisty a dalšími specialisty.
Přeložil několik odborných knih, je autorem publikací a mnoha přednášek a kursů na téma parodontologie, implantologie, plastická chirurgie parodontu, autotransplantace zubů a dalších. Přednášel na konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu, Velké Británii a Švýcarsku

MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

MUDr. Magdalena Koťová promovala na FVL UK v Praze v roce 1977, poté pracovala 10 let jako dětský zubní lékař na dětském a ortodontickém oddělení OÚNZ Praha 9 a dalších 9 let jako odborný asistent na ortodontickém oddělení II. stomatologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. V roce 2004 obhájila doktorskou dizertační práci zaměřenou na morfologii patra (Ph.D.).
Od roku 2005 vede oddělení pro léčbu rozštěpových vad. 
Publikovala čtyři odborné monografie, poslední, zaměřenou na ortodontickou léčbu pacientů s rozštěpem. Na toto téma předložila v roce 2023 i habilitační práci. Je členkou ČSK a pracuje v její čestné radě a jako lektor odborných komorových kurzů, České ortodontické společnosti, v níž řadu let působila ve výboru, je členkou akreditační komise MZ ČR pro obor ortodoncie.

čestná přednáška

Dr. Camilla Molinari

Dr. Molinari dokončila postgraduální studium ortodoncie v roce 2008 na University of Ferrara. Navštěvovala specializační kurzy dentální a faciální estetiky a na Univerzitě v Parmě získala magisterský titul Level II. Absolvovala také pokročilé kurzy přímé a nepřímé záchovné stomatologie vedené Dr. Ferrarisem.
Spolupracuje při publikování textů a vědeckých článků. Dr. Molinari je mezinárodním přednášejícím na odborných kurzech a kongresech, je aktivní členkou SIED (Italská společnost dentální estetiky), POIESIS, AIDOR. Je také certifikovanou členkou DSD, Diamantovým providerem ortodontického systému Invisalign®, lektorkou Akademie Dr. Ezia Costy a mimořádným profesorem interceptivní ortodoncie na univerzitě v Padově.

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.