Info pro autory

Přihlášení odborného abstraktu

Autoři,  kteří chtějí přispět do vědeckého programu kongresu musí přihlásit abstrakt přes webový formulář (viz níže)
a zároveň zaslat příspěvek ve formátu word dokument vědeckému výboru kongresu na adresu: abstract@kongrescos.cz a to do 30. června 2024.

Kategorie
– Hlavní vědecký program téma 3D TISK a Léčba pacientů s postižením parodontu
– Posterová sekce

Podmínky
Vědecká komise si vyhrazuje právo zařadit příspěvky do jiné kategorie po konzultaci s autorem. Přednostně budou přijímána sdělení týkající se hlavních témat kongresu. V průběhu kongresu bude vědecká komise hodnotit nejlepší postgraduantskou přednášku (platí pro lékaře v postgraduální přípravě a maximálně 2 roky po jejím ukončení, abstrakt označte písmeny PG), nejlepší vědecký poster a nejlepší poster s klinickou tématikou (přínosem pro praxi).
Autoři budou o přijetí přednášky / posteru vyrozuměni do 30. června 2024.
Abstrakta budou publikována v elektronickém sborníku abstrakt kongresu.

Délka přednášky v hlavním vědeckém programu je 15 minut, soutěžní přednášky 10-15 minut, v ostatních sekcích minimálně 20 minut.
První autor přednášky neplatí kongresový poplatek, musí se ale registrovat na stránkách www.kongrescos.cz
Posterová sekce bude realizována formou elektronických posterů. Akceptována bude jedna strana ve formátu PDF, rozměr šablony je 52 × 63,5 cm (9:11).

POKYNY PRO FORMÁTOVÁNÍ ABSTRAKTU

1. Nadpis (maximálně 10 slov)
2. Autoři (jméno přednášejícího nebo hlavního autora posteru uveďte na první místo)
3. Pracoviště (celou adresu uved’te na příslušném místě formuláře, v souboru word také horním číselným indexem přiřaaďte příslušnou afiliaci autorů)
4. Vlastní abstrakt (především u posterů a soutěžních přednášek je nutný strukturovaný abstrakt)
• Cíl práce
• Materiál (nebo soubor)
• Metodika
• Výsledky
Závěry
Abstrakta nesplňující požadavky na formální úpravu budou vrácena autorovi k přepracování v určeném termínu, po jehož uplynutí nemohou být otištěna. Není přípustné uvést, že výsledky budou předloženy až během přednášky nebo v posteru. V takovém případě by vědecká komise nemohla zaujmout k příspěvku stanovisko.

  Název přednášky / posteru

  1. autor
  2. autor
  3. autor
  4. autor
  5. autor
  Kontakt


  *) Povinné políčko k vyplnění