Workshopy

Workshop I Přímý 3D tisk foliového aparátu

Marc Koehler (11:00 pátek 4. 10.)
Abstrakt:
V tomto workshopu je podrobně vysvětleno a popsáno zpracování materiálu TC-85 od společnosti Graphy pro přímé tisknuté rovnátka. Ukážeme si, jak lze materiál tisknout v 3D tiskárně a jak funguje další zpracování, které se liší od běžné pryskyřice. Dále si ukážeme potřebná hardwarová vybavení a kompletní demonstraci celého procesu  Kvůli omezenému času tento workshop není kurzem certifikace od společnosti Graphy, ale pomůže porozumět, jak lze vyrábět přímá tisknutá rovnátka a jak se tento proces liší od termoformovaných rovnátek.

Workshop II ZÁKLADY práce s 3D modelem, příprava a tisk

Ing. Jakub Podlucký (11:00 pátek 4. 10.)
Abstrakt: Workshop je určen pro začátečníky na poli 3D tisku modelů a výroby foliových rovnátek přímo v ordinaci. Účastník se seznámí s pracovním postupem načtení a segmentace 3D snímků ze skeneru a prací v softwaru pro návrh ortodontické léčby. Následně bude v rámci demonstrace provedena příprava modelu pro tisk a jeho realizace vč. následného zpracování. Účastník si tedy udělá ucelenou představu o celém procesu tvorby vlastních foliových rovnátek. Budou předvedeny i konkrétní situace a jejich řešení.

Workshop III Kombinace foliových aparátů a přídavných zařízení

Dr. Alessandro Mario Greco (14:00 pátek 4. 10.) – kapacita workshopu byla naplněna. Přihlášení již není možné.
Abstrakt: Používání foliových aparátů umožňuje zjednodušit některé běžné biomechanické postupy. Na druhé straně existují ale situace, které vyžadují kombinaci technik. Díky ním tak lze dosáhnout optimálních výsledků a zvýšit předvídatelnost ortodontického pohybu. Mezi nejčastější situace patří např. kombinace přídavných zařízení při uzavírání extrakčních mezer, léčbě retinovaných zubů, hybridních TAD a kombinace při mesializaci molárů. Během workshopu budou schematicky přiblíženy nejčastější klinické situace a možnosti jejich řešení s využitím kombinací foliových aparátů a různých pomůcek.

Workshop IV Ormco Spark

Dr. Inês Silva (16:00 pátek 4. 10.)
Abstrakt: 
Během workshopu probereme novinky v programu Spark Approver. Zaměříme se na propojení softwaru Spark Approver se CBCT a ORMCO Digital Bonding, jako nedílnou součást při budoucím rozvoji systému. Dále probereme inovativní funkce, různé integrace a plány do budoucna.

Workshop V Pracovní postup CADCAM v ortodoncii

Dr. Seung-Woo Yoo (16:00 pátek 4. 10.)
Abstrakt: Digitální technologie umožňuje v ortodoncii obrovské možnosti od laboratorní práce až po metody ortodontické léčby. Pracovní postup CADCAM v ortodoncii umožňuje dosáhnout plně přizpůsobených aparátů, které odpovídají individuálním potřebám pacienta. Pro pracovní postup CADCAM je zapotřebí ortodontický software jako je OnyxCeph™. S dalším CAD softwarem, jako je Fusion 360, lze navíc překonat limity čistě ortodontického softwaru a rozšířit možnosti digitální ortodoncie.
Na tomto workshopu bude vysvětlen pracovní postup CADCAM s programy OnyxCeph™ a Fusion 360 na některých ortodontických aparátech, jako jsou RME, Herbst, MARA atd.

Workshop VI Zkušenosti s Invisalign Smile ArchitectTM: inovativní řešení pro interdisciplinární plánování ortodonticko-restorativní léčby

Dr. Camilla Molinari (11:00 sobota 5. 10.)
Abstrakt: Moderní zubní lékařství se stále více zaměřuje na minimálně invazivní přístupy. Vždy ale musíme pečlivě vyhodnotit přínos takové terapie pro pacienta. S rozvojem nových metod, technologií a materiálů můžeme nabídnout terapeutické řešení, která respektují estetickou a funkční integritu. Vycházíme však z dobré diagnostiky a plánování.
Plánování řízené obličejem, takzvaně face-driven, zohledňuje skeletální a morfologické rysy k stanovení správného ortodontického a protetického léčebného plánu, ten je tak v souladu s rysy obličeje pacienta.
Takový přístup je o to důležitější, pokud řešíme složitější případy skeletálních a dentálních anomálií. Stejně tak ale u případů, kde se musíme vypořádat s tvarem a nebo velikostí zubů (velmi časté u horních laterálních řezáků).
Invisalign Smile ArchitectTM je inovativní software pro plánování ortodontické léčby.
Tento program umožňuje zapojit léčbu foliovými rovnátky do interdisciplinárních léčebných plánů a kombinuje ortodontické a protetické plánování v „jediné platformě“.
Cílem tohoto nového softwaru je tak usnadnit komunikaci mezi kolegy ve stomatologických ordinacích a usnadnit jejich vzájemnou spolupráci.
Během tohoto workshopu se podrobně seznámíme s diagnosticko-terapeutickým potenciálem tohoto systému v rámci mezioborového ošetření… a nejen to!

Workshop VII 3D tvarování retenčního drátu

Mgr. Jiří Běl (11:00 sobota 5. 10.)
Abstrakt: 
Připruvujeme

Workshop VIII Přínosy využití digitální platformy intraorálních skenerů iTero v orthodontické praxi

Matej Jendrichovský (14:00 sobota 5. 10.)
Abstrakt: V průběhu tohoto interaktivního workshopu představíme digitální platformu myiTero.com a Align™ Digital Platform (ADP) a přínosy jejich využití na kvalitu dosahovaných klinických výsledků, efektivitu pracovních postupů, i percepci pacientů. Budeme se věnovat praktické demonstraci softwarových aplikací ADP pro snadnější komunikaci a edukaci pacientů, a to zejména v oblasti dodržování lékařských doporučení v průběhu ortodontické léčby. Představíme nejnovější, průlomovou technologii Multi-direct Capture™ technology, jakož i nástroje Align™ Oral Health Suite, Invisalign® Outcome Simulator a Invisalign® Outcome Simulator Pro, iTero™ Occlusogram, iTero™ Time Lapse, a v neposlední řadě také budeme diskutovat potenciál využití technologie iTero™ Near Infra-Red Technology v každodenní ortodontické praxi.
Zájemci budou mít rovněž možnost si vyzkoušet skenovací postupy i jednotlivé softwarové aplikace iTero™ skenerů.