Time table

The pocket programme can be downloaded here.  

Date 15.10.2015 16.10.2015 17.10.2015
Course Congress
course
Sekce pro
ortodontické
asistentky
Sekce pro
zubní
techniky
Main
scientific
programme
Section for
orthodontic
assistants
Seczion for
dental
technicians
Main
scientific
programme
Place Big Hall Small Hall FN HK Big Hall Small Hall Salonek 1 Big Hall
8:00 Registration Registration Registration
8:15
8:30 Slavnostní zahájení J. PETR
8:45 Introduction
Dr. Mottlová
Introduction
Dr. Hofman
Introduction
M. Svorad
9:00 A. BUMANN
CBCT v každodenní praxi
M. TOMEČEK:
Workshop fotografování
M. SVORAD
K. KRATOCHVÍL
Letování a pájení
(praktický kurz)
M. ŠTEFKOVÁk
čestná přednáška
P. KOSINA Z. ŠUSTOVÁ
9:15 F. BERGSTRAND
9:30 A. BUMANN E. KONÁŠOVÁ E. BARANOVÁ
9:45
10:00 Coffee Break Coffee Break Coffee Break
10:15 M. TOMEČEK:
Workshop fotografování
Coffee Break D. SLÍŽOVÁ E. KONÁŠOVÁ
10:30 Coffee Break M. SVORAD
K. KRATOCHVÍL
Letování a pájení
(praktický kurz)
Coffee Break
Posterová sekce I.
Coffee Break
10:45
11:00 A. BUMANN
CBCT v každodenní praxi
A. CAPRIOGLIO J. DUŠKA M. VESPER
11:15 K. MAZUROVÁ
11:30 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break
11:45
12:00 R. JIRMAN R. FOLTÁN
12:15 R. LOUIS CHARLES
12:30 Lunch Break M. TOMEČEK:
Workshop fotografování
M. SVORAD
K. KRATOCHVÍL
Letování a pájení
(praktický kurz)
Lunch Break Z. ŠUSTOVÁ H. BOHMOVÁ Lunch Break
12:45
13:00 E. BARANOVÁ
13:15
13:30 A. BUMANN
CBCT v každodenní praxi
Soutěžní přednášky
J. HOVORKA
N. GRÉGROVÁ
H. SIMONIDESOVÁ
P. POLÁČKOVÁ
M. ŠRUBAŘ
D. FILIPOVÁ
E. BLOKHINA Š. NÁTEK
13:45 Coffee Break Coffee Break Coffee Break P. KRUPKA
14:00 Coffee Break P. JINDRA
14:15 M. TOMEČEK:
Workshop fotografování
M. SVORAD
K. KRATOCHVÍL
Letování a pájení
(praktický kurz)
K. FLORYKOVÁ J. ŠEDÝ
14:30 Coffee Break M. KOTAS U. ENGELS J. KUČERA
14:45 Coffee Break
Posterová sekce II.
A. ZAJÍCOVÁ Coffee Break
15:00 A. BUMANN
CBCT v každodenní praxi
B. DUŠKOVÁ
15:15 J. BAUMRUK I. CH. IVANOV A. KULHÁNEK
Drátování - workshop
J. STREBLOV
15:30 I. DUBOVSKÁ W. URBANOVÁ M. KOŤOVÁ
15:45 V. FILIPI O. SUCHÝ
16:00 Welcome Drink P. ČERNOCHOVÁ End of section J. LYSÝ
16:15 I. MAREK
16:30 End of section
16:45 Congress Closing
17:00 Excursion to the Hydro-Power Station Hučák End of section
17:15 General Meeting
of the ČOS
17:30
19:00 Social evening for
orthodontic assistants
and dental technicians
20:00
-
03:00
President’s
Reception
General partner

Main partner

Partners

Cooperation