XV. CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY
III. CZECHO-SLOVAK ORTHODONTIC CONGRESS

18. - 20.9.2014, NH Olomouc Congress Hotel, Olomouc, CR

Section for orthodontic assistants                  

Invitation for orthodontic assistants is available here (.pdf)  

Vzdělávací akce je registrovaná u ČAS pod značkou KK/1283/2014 a je přiděleno 13,5 kreditů. SKSaPA akceptuje při hodnocení soustavného vzdělávání takto přidělené kredity.

Programme for orthodontic assistants:

Stress management a komunikace
Mgr. Michal Petr - Thursday 18.9.2014, 9.00-11.30
Abstract of the lecture  

Úloha výživy ve stomatologii
MUDr. Ladislav Korábek,CSc. - Thursday 18.9.2014, 12.30-14.00
Abstract of the lecture  

Zobrazení a vidění v ortodontii – fotografie a rtg vyšetření v souvislostech
MUDr. Karel Floryk - Thursday 18.9.2014, 14.30-16.00
Abstract of the lecture  

Hygienicko-epidemiologický režim stomatologického pracoviště
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH - Friday 19.9.2014, 9.30-10.15
Abstract of the lecture  

Profesionální riziko infekce ve stomatologii
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH - Friday 19.9.2014, 10.45-111.20
Abstract of the lecture  

Možnosti kontaminace vodního systému stomatologické soupravy
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH - Friday 19.9.2014, 11.20-12.00
Abstract of the lecture  

Efektivní tým v ortodoncii
Jan Stejskal - Friday 19.9.2014, 13.00-14.00
Abstract of the lecture  

Správná výživa dnes, Výživa sestry vzhledem k dennímu výdeji.
MUDr. Igor Bukovský, PhD. - Friday 19.9.2014, 14.30-16.00
Abstract of the lecture  
General partner
Main Partner
Sponsors
Social evening partner