XV. Congress of the COS and 3rd Czecho-slovak international congress
XV. CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY
III. CZECHO-SLOVAK ORTHODONTIC CONGRESS

18. - 20.9.2014, NH Olomouc Congress Hotel, Olomouc, CR

List of abstracts

Main scientific section

 • Milan Kamínek: Lecture in honor of Bedřich Neumann
 • Vincent O. Kokich: The Interdisciplinary Team: Creating Esthetic Success in the Ortho-Restorative Patient
 • Mirco Raffaini: Optimalizing the results of orthognathic surgery: from the orthognathic to the orthofacial surgery
 • Ewa Czochrowska: Missing maxillary incisors: a comparison between dental implants, orthodontic space closure and tooth autotransplantation.
 • Albino Triaca: Chinwing osteotomy. A new facial concept.
 • Davide Mirabella: Orthodontic Implant Site Development: new clinical concepts and research data
 • Piotr Fudalej: Timing of implant placement - revisited
 • René Foltán: 3D aesthetic planning in orthognatic surgery
 • Navrátilová Z, Marek I: Labial Proclination of Lower Incisors in Non-Extraction Fixed Appliance Treatment
 • Šír M, Böhmová H: Postpubertal Mandibular Growth
 • Hanzelka T, Sugawara J, Petr J, Kučera J: Surgery First: Treatment Length in Skeletal Class III Patients
 • Floryková K, Černochová P, Langová K: Dental Hygiene in Orthodontic Patients
 • Liberda O, Kotas M: Dual Bite and its Significance for Orthognathic Surgery
 • Suchý O: Distalization of the Complete Lower Arch as a Method of Decompensation before Class II
 • Höschl C: Bedřich Smetana – Art and Disease
 • Marek I, Starosta M, Vilášek A: Extensive Orthodontic Treatment in the Jaw with ten Missing Teeth before a Complete Prosthetic Restoration – Overtreatment or Necessity?
 • Streblov J: Reconstruction of an Autotransplanted Premolar to Replace a Maxillary Central Incisor
 • Tomeček M: Limits of Implantologic and Prosthetic Replacement of a Lateral Incisor Following the Orthodontic Treatment
 • Filipi V, Gregor L: Cooperation between Orthodontist and Implantologist in Anterior Tooth Replacement
 • Krug J : Optimization of Anterior Region Aesthetics
 • Starosta M, Marek I: Tissue Changes in Orthodontic Tooth Intrusion – into the Bone or with the Alveolar Bone?
 • Jindra P: Fixed Anterior Bite Plane in Short Face Syndrome Treatment
 • Velíšková E, Švábová M: Skeletal Cephalometric Characteristics of Monozygotic and Dizygotic Twins
 • Soldánová M, Jirková V, Špidlen M: Subjective Feelings of Patients during Treatment with Lingual or Labial Fixed Appliances
 • Preisler J: Improving Intermaxillary Relationship by an Orthodontist

Section for orthodontic assistants

 • Michal Petr: Stress management a komunikace
 • Ladislav Korábek: Úloha výživy ve stomatologii
 • Karel Floryk: Zobrazení a vidění v ortodontii – fotografie a rtg vyšetření v souvislostech
 • Mária Štefkovičová: Hygienicko-epidemiologický režim stomatologického pracoviště
 • Mária Štefkovičová: Profesionální riziko infekce ve stomatologii
 • Mária Štefkovičová: Možnosti kontaminace vodního systému stomatologické soupravy
 • Jan Stejskal: Efektivní tým v ortodoncii
 • Igor Bukovský: Správná výživa dnes, Výživa sestry vzhledem k dennímu výdeji.

Section for dental technicians

 • Wanda Urbanová: Čelistní anomálie, jejich etiologie a možnosti terapie. Kombinovaná ortodonticko-chirurgická léčba - indikace, příprava pacienta na ortognátní operaci.
 • Kamil Kratochvíl: Modelové operace a příprava operačních dlah.
 • Marián Svorad: Setup, vestibulární oblouk.
 • Gabriela Pavlíková: Ortognátní operace krok za krokem.
 • Wanda Urbanová: Ortodontické doléčení po ortognátní operaci.
 • Marián Svorad: Zhotovení retenčních aparátů u pacienta po ortognátní chirurgii.
 • Michal Koudelka: Použití artikulátoru v zubní laboratoři.

Poster section

 • Blokhina E, Mottlová A: Porovnání dvou typů transpalatinálních oblouků z hlediska biomechaniky.
 • Bůchová R: Rovnátka ubrouskovou technikou.
 • Konvalinková M, Koťová M: Změny alveolárního výběžku u terapie distookluzí.
 • Nováčková S, Stehlíková M: Funkční aparáty v denní praxi.
 • Nováčková S, Stehlíková M: Terapie retence horních středních řezáků. Kasuistika.
 • Procházková B, Mottlová A: Výrazná laterální angulace kořene středního řezáku jako následek jeho retence.
 • Šubrtová E, Hálek J, Hálková M, Böhmová H: Využití Herbstova aparátu v terapii II. tříd.
 • Thurzo A, Nádaždyová A, Dianišková S, Stanko P: Metóda hodnotenia objemových zmien mäkkých tkanív tváre pri ortognátnych operáciách.
 • Zajícová A, Mottlová A: Mikroinvazivní léčba demineralizací skloviny.
 • Bobák J, Dianišková S: Tvar zubných oblúkov podľa MBT.
 • Dohnalová M, Marek I: Vnímání atraktivity profilu obličeje.
 • Heřmánek J, Dubovská I, Kotas M: Vztah morfologie horního postranního řezáku a retence špičáku.
 • Kučera J, Marek I, Hanzelka T, Horák Z: Neočekávané komplikace spojené s použitím fixních retainerů v dolní čelisti.
 • Nádaždyová A, Králiková M, Thurzo A, Dianišková S: 3D analýza mäkkých tkanív dolnej tretiny tváre pomocou tvárových skenov.
 • Ozkalayci N, Ongoz Dede F, Dede DO: Interdisciplinary restoration of ankylosed and missing lower first molars: a case report.
 • Ozkalayci N, Ongoz Dede F, Dede DO: Maxillary molar distalization with mini-implant supported appliance.
 • Podškubková A, Marek I, Novosad M: Rekonstrukce vertikálních poměrů chrupu při bruxismu – nutnost či absence ortodontická intervence?
 • Vilášek A, Marek I, Starosta M: Rekonstrukce chrupu po rozsáhlé ztrátě dentice z důvodu onkologické radioterapie – plánování, komplikace a modifikace výsledku.
 • Dubovská I, Jakl P, Kotas M, Špidlen M: Interdisciplinární spolupráce - estetické dostavby.
 • Dušková B, Záhořík M: Složený odontom.
General partner
Main Partner
Sponsors
Social evening partner