Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XI. Kongres ČOS
Opletalova 22, 110 Praha 1
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2010@guarant.cz  
Web: www.orthodont-cz.cz  

Otevřít on-line registrační formulář  

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem spolu s informacemi pro provedení platby.

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání po skončení konference, bližší informace obdržíte u registrační přepážky.

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními konferenčními materiály.

Registrační poplatky

# Kategorie Registrace a platba do 30.6.2010 Registrace a platba do 1.7.2010
1. Členové ČOS, SOS, EOS, WFO - praktičtí ortodontisté 11 500 Kč 12 500 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS, EOS, WFO 13 000 Kč 15 000 Kč
3. Zaměstnanci *) 5 000 Kč 6 000 Kč
4. Postgraduanti **) 4 000 Kč 5 000 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky 3 000 Kč 4 000 Kč
7. Zubní technici 3 000 Kč 4 000 Kč
8. Aktivní účastnící - 1.přednášející v hlavní sekci a klíčoví přednášející v sekci sester a laborantů, Čestní členové ČOS/SOS 0 Kč 0 Kč
9. Studenti oboru zubního lékařství 1 000 Kč 1 500 Kč
*) Členové České ortodontické společnosti – ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem na klinice, kde na ortodontickém oddělení jsou nejméně tři rezidentská školící místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Členové České ortodontické společnosti – lékaři ve specializované přípravě v ortodoncii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení kliniky).

Poplatky zahrnují

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 30.9.-2.10., výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 30.9.2010.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večeř dne 1.10.2010.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 30.9.2010.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večeř dne 1.10.2010.
 • Pěší prohlídka Brna dne 1.10.2010.

Registrační poplatek pro kategorii 6 a 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 30.9. 1.10.2010.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 30.9.a 1.10.2010.
 • Obědy dne 30.9. a 1.10.2010.
 • Uvítací večer dne 30.9.2010.
 • Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky dne 30.9.2010.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program dne 30.9.-2.10.2010, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 30.9.2010.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večeř dne 1.10.2010.

Registrace pro kategorie 9 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program dne 30.9. - 2.10.2010, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky.

Registrační přepážka na místě konference

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů, pozvánky na společenský večer a potvrzení o účasti na konferenci bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky kongresu. Předběžné otevírací hodiny budou upřesněny později.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
do 30.června 2010 administrační poplatek 500 Kč
od 1. července do 14. srpna 2010 25% registračního poplatku + administrační poplatek 500 Kč
od 15. srpna 2010 stornopoplatek ve výši registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Bankovní převod

Platba bankovním převodem je možná pouze do 25. září 2010.

Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému   nebo zasláním autorizačního formuláře  ).

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu - ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu - ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201013 / Vaše jméno *)
*) Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201013 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce - jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění:

Bankovní poplatky musí být v plné výši uhrazeny účastníkem!

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém   (dostupný po přihlášení) nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář  .

Platba přes Online Platební Systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný na faxové číslo (+420) 284 001 448 nebo e-mailem na adresu COS2010@guarant.cz  .

Podle zákona České republiky budou kreditní karty účtovány v místní měně – v českých korunách. Přepočet na české koruny bude proveden podle kurzu České národní banky platného v den provedení platby.

Generální partneři
Hlavní partner
Partneři