Je vhodná časná léčba u II. tříd?

Doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.  

Čestná přednáška Bedřicha Neumanna - čtvrtek 30.9.2010

Časná léčba je stále na mnoha setkáních ortodontistů diskutované téma. Nemůžeme se však ptát, zda je časná léčba vhodná, ale kdy je vhodná a kdy ne. Je třeba brát v úvahu více hledisek, nejen typ vady. Důležitý je typ růstu, hloubka skusu, přítomnost stěsnání, přítomnost zlozvyků, funkční nesoulad, vliv měkkých tkání….

Autorka sledovala 80 pacientů s protruzní vadou a 22 pacientů s vadou retruzní, u kterých byla léčba zahájena po ukončení první fáze výměny chrupu. Do souboru byli zařazeni pacienti s úspěšně ukončenou léčbou, kde byla léčba zahájena před více než deseti lety.

Výsledky ukazují že tam, kde je příznivý růst spojený s hlubokým skusem a bez přítomnosti stěsnání je časná léčba více než vhodná, zatímco u nepříznivého růstu se stěsnáním, je neúčinná a proto nevhodná.

Generální partneři
Hlavní partner
Partneři