XI. kongres České ortodontické společnosti

!!! Změna místa konání !!!

Kongres přesunut do Besedního domu

Angleova II. třída
Spolupráce ortodontisty a estetického zubního lékaře
Polytématika
Generální partneři
Hlavní partner
Partneři