REGISTRACE

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát kongresu:

GUARANT International spol. s r.o.

Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: cos2013@guarant.cz
Web: www.kongrescos.cz

ON-LINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem spolu s informacemi pro provedení platby.

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu.

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními kongresovými materiály.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Kategorie Včasná registrace platba do 30. 6. 2013 Pozdní registrace platba od 1. 7. 2013
1. Členové ČOS, SOS, EOS, WFO – praktičtí ortodontisté 12 000 Kč 13 000 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS, EOS, WFO 13 000 Kč 15 000 Kč
3. Zaměstnanci * 5 000 Kč 6 000 Kč
4. Postgraduanti ** 4 000 Kč 5 000 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky *** 3 500 Kč 4 500 Kč
7. Zubní technici 3 000 Kč 4 000 Kč
8. Zubní lékaři neortodontisté (pouze 28. 9. 2013) 3 000 Kč 4 000 Kč
9. Aktivní účastníci – přednáška 1. autor bez poplatků bez poplatků
10. Čestní členové ČOS, SOS bez poplatků bez poplatků

* Členové České ortodontické společnosti – ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným  úvazkem na klinice, kde na ortodontickém oddělení jsou nejméně tři rezidentská školící místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).

** Členové České ortodontické společnosti – lékaři ve specializované přípravě v ortodoncii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení kliniky).

*** Počet míst v přednáškovém sále je omezený, proto prosíme o zvážení potřeby účasti všech asistentek z větších praxí. Děkujeme za pochopení.

Poplatky zahrnují:

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3, 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 26. – 28. 9., výstavu a posterovou sekci
 • Jednu sadu kongresových materiálů
 • Kávové přestávky, obědy
 • Uvítací večer dne 26. 9. 2013
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu
 • Vstup na Prezidentský večer dne 27. 9. 2013

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 26. 9. 2013
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu
 • Vstup na Prezidentský večer dne 27. 9. 2013
 • Pěší prohlídka Plzně dne 27. 9. 2013

Registrační poplatek pro kategorii 6, 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky, výstavu a posterovou sekci ve dnech 26. – 27. 9. 2013
 • Jednu sadu kongresových materiálů
 • Kávové přestávky dne 26. 9. a 27. 9. 2013
 • Obědy dne 26. 9. a 27. 9. 2013
 • Uvítací večer dne 26. 9. 2013
 • Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky
  dne 26. 9. 2013

Registrace pro kategorii 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 28. 9., výstavu a posterovou sekci
 • Jednu sadu kongresových materiálů
 • Kávové přestávky, obědy

Registrace pro kategorie 9 a 10 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program dne 26. 9. – 28. 9. 2013, výstavu a posterovou sekci
 • Jednu sadu kongresových materiálů
 • Kávové přestávky, obědy
 • Uvítací večer dne 26. 9. 2013
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu
 • Vstup na Prezidentský večer dne 27. 9. 2013

ZRUŠENÍ REZERVACE

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (cos2013@guarant.cz) nebo faxem (+420 284 001 448). Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 30. 6. 2013 Administrativní poplatek 150 Kč   
od 1. 7. do 14. 8. 2013 50 % registračního poplatku
od 15. 8. 2013 100 % registračního poplatku

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Včasný registrační poplatek je nutno uhradit do 30. 6. 2013.

Platba platební kartou

Možnost platit platebními kartami: MasterCard/Eurocard, Visa, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club, nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář. V tomto případě lze použít též platební karty společnosti American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxem na faxové číslo +420 284 001 448, nikoli e-mailem (z bezpečnostních důvodů)

Platba bankovním převodem je možná pouze do 15. 9. 2013. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému nebo zasláním autorizačního formuláře – viz níže).

Platba bankovním převodem

Banka Československá obchodní banka
Adresa banky Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu GUARANT International spol. s. r. o.
Číslo účtu – ve standardním tvaru 79353/0300
Číslo účtu – ve tvaru IBAN CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT CEKOCZPP
Variabilní symbol 201313 / Vaše jméno *

* Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201213 a Vaše jméno uveďte Zprávy pro příjemce – jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Snažíme se o ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Ke zpracování kongresových materiálů používáme recyklované a k přírodě šetrné materiály.

ČESKÁ ORTODONTICKÁ SPOLEČNOST

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

3M Unitek
JPS Dentální výrobky

PARTNEŘI

Altis Group
ROD Praha

PARTNEŘI SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY

Dentamed
FORESTADENT

OSTATNÍ PARTNEŘI

SPIDER BAG

© design 2013 | Hanja.eu | webdesign Creative Studio