PŘEDNÁŠEJÍCÍ

IRENA ŠUBRTOVÁ

MUDr. Irena Šubrtová

Dr. Irena Šubrtová se narodila 28. 6. 1927 v malé vesnici jižního Plzeňska do rodiny učitele obecné školy.

Obecnou školu ukončila v Podbořanech. Maturovala v roce 1946 na Masarykově státním reálném gymnasiu v Plzni. Po maturitě zahájila studium na nově zřízené lékařské fakultě v Plzni. Do roku 1950 studovala všeobecné lékařství, poté přestoupila na tehdy nově otevřený speciální studijní obor, tzv. zubní větev – stomatologický směr. Studium zde ukončila promocí 9. července 1952.

Následně byla umístěnkou určena k nástupu do Krajského ústavu národního zdraví v Plzni, na ortodontické oddělení Stomatologické kliniky v Plzni, kde pracovala do roku 1956 jako sekundární lékařka vedena zpočátku pozdějším prof. dr. Františkem Dibelkou, DrSc a po jeho odchodu doc. dr. Zdeňkem Janským, CSc. Od roku 1959 pak byla zařazena jako odborná asistentka. Od roku 1960 začala na stejném oddělení spolupracovat se svým pozdějším manželem MUDr. Ivanem Šubrtem a začalo období pilné praktické spolupráce a plodné vědecké činnosti.

V letech 1956 a 1968 složila atestaci I. a II. stupně, stala se autorkou 36 původních prací, 2 vysokoškolských skript (1 skriptum v anglickém jazyce), spoluautorkou 3 vysokoškolských skript. Spolu s manželem řešila téměř jednu desítku výzkumných úkolů, obhájila dva resortní výzkumy, stala se majitelkou patentu: „Ortodontické zámky z kompozitního materiálu“, přednášela ortodoncii pro české i zahraniční posluchače stomatologie. Změna politického systému v našem státě jí pak dovolila stát se v roce 1993 provozovatelkou nestátního zdravotnického zařízení pro poskytování ortodontické péče.

Toto všechno bylo výsledkem obrovské oddanosti ortodoncii, která pro ni byla po celý život velkým koníčkem.

ESFANDIAR MODJAHEDPOUR

Dr. Esfandiar Modjahedpour

Dr. Modjahedpour se narodil v roce 1969 v Düsseldorfu, stomatologii vystudoval na Semmelweisově univerzitě v Budapešti.

V roce 1991 byl jako mladý lékař na stáži v Lenox Hill Hospital v New Yorku. Svou doktorskou disertaci obhájil v roce 1994.

Od roku 1997 působí jako specialista v oboru ortodoncie a dentofaciální ortopedie. V německém Krefeldu má soukromou ortodontickou praxi.

V roce 2008 získal titul magistra přírodních věd v oboru lingvální ortodoncie na lékařské fakultě v Hannoveru.

Od roku 2008 je akreditovaným a aktivním členem Evropské společnosti lingvální ortodoncie (ESLO) a akreditovaným a aktivním členem Německé společnosti lingvální ortodoncie (DGLO).

V roce 2010 byl prezidentem Kongresu Německé společnosti lingvální ortodoncie, který se konal v Düsseldorfu.

STEFANO PARMA BENFENATI

Dr. Stefano Parma Benfenati

Dr. Stefano Parma Benfenati absolvoval studium medicíny na Ferrarské univerzitě v Itálii v roce 1978, specializaci ve stomatologii získal na Janovské univerzitě v roce 1981.

V roce 1984 získal na Bostonské univerzitě titul Magistr přírodních věd v parodontologii. Od roku 1987 je aktivním členem Italské parodontologické společnosti.

Dr. Parma Benfenati provádí rozsáhlou přednáškovou činností a je spoluautorem mnoha článků a knih.

V minulosti vyučoval kurz parodontologie na Ferrarské univerzitě (v letech 1986–2000). V současnosti učí v magisterském programu implantologii se zaměřením na řízenou kostní regeneraci (GBR) na Padovské univerzitě. Učí také na Turínské univerzitě v magisterském programu parodontologii se zaměřením na muko-gingivální chirurgii.

V městě Ferrara má vlastní soukromou parodontologickou a implantologickou praxi.

GIULIANO MAINO

Dr. Giuliano Maino

Dr. Giuliano Maino absolvoval studium medicíny a stomatologie, a postgraduálně ortodoncii na Univerzitě v Cagliari.

Postgraduální klinickou praxi prováděl na Bostonské univerzitě (ředitel Prof. Anthonz A. Gianelly).

Hostující profesor ortodoncie na Ferrarské univerzitě, Parmské univerzitě a Insubrijské univerzitě.

Soukromá praxe ve Vicenze.

Přednáší ortodoncii v Itálii, Evropě a USA, je autorem a spoluautorem 3 knih a vice než 90 vědeckých článků.
Aktivní člen A.S.E. (Angle Society of Europe).
Aktivní člen Italské ortodontické společnosti.
Aktivní člen Italské parodontologické společnosti.
Mezinárodní člen Americké ortodontické asociace.
Člen Evropské ortodontické společnosti.
Certifikát excellence v ortodoncii I.B.O. (Italského výboru pro ortodoncii) a E.B.O. (Evropského výboru pro ortodoncii).
Bývalý prezident Italské společnosti pro dvourozměrnou techniku (S.I.Te.Bi).
Bývalý prezident Italské asociace ortodontických specialistů (A.S.I.O.).
Bývalý prezident Italské ortodontické akademie (A.I.D.Or.).
Bývalý prezident Světové implantologické ortodontické konference.

RENÉ FOLTÁN

MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD, FEBOMS

Doc. René Foltán dosáhl svého vzdělání na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde po dokončení studia oboru stomatologie absolvoval také studium na fakultě všeobecného lékařství. Po studiu medicíny spojil svoji další kariéru s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde se na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie stal odborným asistentem v roce 1996. Klíčovou částí jeho dalšího vzdělání v oblasti maxillofaciální chirurgie bylo absolvování odborných stáží v zahraničí, zejména na University Hospital Zürich u Prof. H. Sailera a Royal Surrey County Hospital, Guildford ve Velké Británii, kde pracoval pod vedením P.A. Johnsona a Prof. Haerse nejprve jako rezident a poté jako specialista.

V roce 2006 složil evropskou atestaci v oboru maxillofaciální chirurgie (FEBOMFS). V roce 2007 dokončil doktorandské studium a získal titul PhD za práci "Genioglossus advancement v terapii obstrukční spánkové apnoe (OSAS)". Docentury dosáhl Dr. Foltán v roce 2011. Jeho hlavní oblastí zájmu je ortognátní chirurgie u pacientů se závažnými skeletálními vadami a léčba pacientů se syndromem spánkové apnoe. Je autorem mnoha přednášek na českých i mezinárodních kongresech a také mnoha vědeckých článků.

Dr. Foltán je členem a vědeckým sekretářem České společnosti maxillofaciální chirurgie JEP, členem a zástupcem České republiky při Evropské společnosti maxillofaciální chirurgie a členem mnoha dalších odborných společností.

RAINER REGINALD MIETHKE

Prof. Rainer Reginald Miethke

Profesor Miethke studoval na Freie Universität v Berlíně, kde se v roce 1973 specializoval v ortodoncii (Fachzahnarzt für Kieferorthopädie) a v roce 1978 získal titul Ph.D.

V letech 1978–79 působil na ortodontické katedře Louisianské státní univerzity v New Orleans. V letech 1983–1994 byl vedoucí katedry ortodoncie a pedostomatologie na Freie Universität v Berlíně. V letech 1992–93 působil jako hostující profesor na Královské stomatologické vysoké škole v dánském Århusu a od roku 1994–2009 byl vedoucím katedry ortodoncie na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Od roku 2009 je vedoucím stomatologické fakulty Hamad Medical Corporation v Doha (Katar).

V roce 2002 byl proděkanem Centra ústního lékařství Charité na Humboldtově univerzitě. V minulosti působil jako člen výboru Evropské ortodontické společnosti, byl šéfredaktorem časopisu „Praktische Kieferorthopädie“ (později „Kieferorthopädie“), šéfredaktorem „World Journal of Orthodontics“, členem poradního výboru College of the North Atlantic – Qatar v Doha.

V letech 1987 a 1992 předsedal výroční konferenci Německé ortodontické společnosti v Berlíně, byl prezidentem Německé asociace nivelační ortodoncie, prezidentem Evropské ortodontické společnosti a prezidentem 1. kongresu Německé asociace nivelační ortodoncie, konaného v Kolíně v roce 2010.

Je čestným členem Libanonské ortodontické společnosti a Thajské ortodontické společnosti, čestný konzultant Ortodontické asociace Macaa, čestný člen Ortodontické asociace Berlína Brandenburgu, vědecký expert německé výzkumné nadace DFG. Poskytuje reference pro mnoho vědeckých časopisů.

ANDREA PODESTÀ

Dr. Andrea Podestà

Dr. Andrea Podestà absolvoval medicínu s vyznamenáním na Janovské univerzitě v roce 1989 a později se specializoval jako zubní chirurg. Ortodoncii praktikuje od roku 1990. Díky své výzkumné činnosti je Dr. Podestà dobře obeznámen s posledním mezinárodním vývojem ve stomatologii. Pravidelně přednáší pro některé důležité vědecké instituce a společnosti, zejména v Itálii, Francii, U.S.A. a Kanadě, včetně Americké ortodontické asociace a Světové ortodontické federace. Spolupracoval jako hlavní myšlenkový tvůrce pro 3M Unitek a Ormco na vývoji produktů a jako přednášející v jejich vzdělávacích programech.

Dr. Podestà je společně s prof. Tomaso Vercellottim vynálezcem ortodontické mikrochirurgické techniky a v současné době dále vede mezinárodní kurzy o jejím použití a aplikaci.

HEINZ WINSAUER

Dr. Heinz Winsauer

Dr. Heinz Winsauer vystudoval všeobecnou medicínu a stomatologii na Innsbruckské univerzitě (1974–1986). V letech 1987–1990 se na Stomatologické fakultě Innsbruckské univerzity specializoval v ortodoncii u profesora M. Richtera. Od roku 1990 má vlastní soukromou praxi. Je prvním rakouským soukromým ortodontistou, který složil zkoušku European Board of Orthodontics (1998), je nyní členem tohoto výboru a zástupcem Rakouské ortodontické společnosti.

Dr. Winsauer je vlastníkem devíti mezinárodních ortodontických patentů, zúčastnil se vědeckého výzkumu kvantifikace momentu síly při rychlé maxilární expanzi (RME) a je autorem mnoha článků a prezentací.

Vědecky se zaměřuje na rychlou maxilární expanzi, točivý moment zubů, aplikaci intermaxilárních sil (FlexDeveloper), distalizaci molárů nevyžadující compliance (TopJet), maxilární expanze na základě MI a ranou léčbu Angle III. třída.

Snažíme se o ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Ke zpracování kongresových materiálů používáme recyklované a k přírodě šetrné materiály.

ČESKÁ ORTODONTICKÁ SPOLEČNOST

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

3M Unitek
JPS Dentální výrobky

PARTNEŘI

Altis Group
ROD Praha

PARTNEŘI SEKCE PRO ZUBNÍ TECHNIKY

Dentamed
FORESTADENT

OSTATNÍ PARTNEŘI

SPIDER BAG

© design 2013 | Hanja.eu | webdesign Creative Studio