Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát konference:

GUARANT International spol. s r.o. / XII. Kongres ČOS
Opletalova 22, 110 Praha 1
Tel.: (+420) 284 001 444
Fax: (+420) 284 001 448
E-mail: COS2011@guarant.cz  
Web: www.guarant.cz  

Otevřít on-line registrační formulář  

Registrační poplatek a ubytování je nutno uhradit v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem či kreditní kartou. Veškeré potřebné údaje naleznete na přihlášce.

Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními konferenčními materiály.

Registrační poplatky

# Kategorie Registrace a platba do 30.6.2011 Registrace a platba od 1.7.2011
1. Členové ČOS, SOS, EOS, WFO - praktičtí ortodontisté 11 500 Kč 12 500 Kč
2. Nečlenové ČOS, SOS, EOS, WFO 13 000 Kč 15 000 Kč
3. Zaměstnanci *) 5 000 Kč 6 000 Kč
4. Postgraduanti **) 4 000 Kč 5 000 Kč
5. Doprovod 3 000 Kč 4 000 Kč
6. Ortodontické asistentky 3 000 Kč 4 000 Kč
7. Zubní technici 2 500 Kč 3 500 Kč
8. Aktivní účastnící - 1.přednášející v hlavní sekci a klíčoví přednášející v sekci sester a laborantů, Čestní členové ČOS/SOS 0 Kč 0 Kč
*) Členové České ortodontické společnosti – ortodontičtí specialisté zaměstnaní plným úvazkem na klinice, kde na ortodontickém oddělení jsou nejméně tři rezidentská školící místa pro výchovu ortodontických specialistů (doloží čestným prohlášením).
**) Členové České ortodontické společnosti – lékaři ve specializované přípravě v ortodoncii, kteří jsou plnou náplní práce na stomatologické klinice (doloží potvrzením vedoucího ortodontického oddělení kliniky).

Poplatky zahrnují

Registrační poplatek pro kategorie 1, 2, 3 a 4 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program 22. - 24.9.2011, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 22.9.2011.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večer dne 23.9.2011.

Registrační poplatek pro kategorii 5 zahrnuje:

 • Uvítací večer dne 22.9.2011.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večeř dne 23.9.2011.
 • Pěší prohlídka Prahy dne 23.9.2011.

Registrační poplatek pro kategorii 6 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro ortodontické asistentky, výstavu a posterovou sekci dne 22.9. - 23.9.2011.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 22.9. - 23.9.2011.
 • Obědy dne 22.9. - 23.9.2011.
 • Uvítací večer dne 22.9.2011.
 • Společenský večer dne 22.9.2011.

Registrační poplatek pro kategorii 7 zahrnuje:

 • Vstup na přednášky sekce pro zubní techniky, výstavu a posterovou sekci dne 23.9.2011.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky dne 23.9.2011.
 • Obědy dne 23.9.2011.
 • Uvítací večer dne 22.9.2011.
 • Společenský večer dne 22.9.2011.

Registrace pro kategorie 8 zahrnuje:

 • Vstup na odborný program dne 22.9. - 23.9.2011, výstavu a posterovou sekci.
 • Jednu sadu kongresových materiálů.
 • Kávové přestávky, obědy.
 • Uvítací večer dne 22.9.2011.
 • Vstup na slavnostní zahájení kongresu.
 • Vstup na Prezidentský večeř dne 23.9.2011.

Registrace

Do prostoru přednáškového sálu v době odborného programu mají přístup pouze registrovaní účastníci. Do ostatních prostor a na slavnostní zahájení je vstup umožněn všem registrovaným včetně doprovodu. Registrace předem přihlášených i nových účastníků bude probíhat ve 3. patře. Při registraci, prosím, zkontrolujte, zda Vaše konferenční materiály jsou kompletní, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Stravování

Pro účastníky kongresu bude v prostorách výstavy zajištěno občerstvení. V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty obědy formou bufetu a občerstvení v čase kávových přestávek. Kávové přestávky budou podávány v prostorách výstavy a obědy v restauraci Let´s Eat ve 2. patře.

Doprava

Doprava do místa konference a na společenské akce nebude organizována.

Jmenovky

Účastníci jsou povinni po celou dobu konání konference nosit jmenovku, kterou obdrží při registraci. V případě ztráty jmenovky bude za opětné vystavení účtován poplatek 100 Kč.

Certifikát o účasti

Certifikát o účastni obdrží účastníci při registraci spolu s ostatními konferenčními materiály.

Uvítací přípitek

Uvítací přípitek se bude konat 22. 9. 2011 v prostorách výstavy, kde se můžete těšit na setkání s kolegy, partnery konference a vystavovateli. Vstup na uvítací přípitek je zahrnut v ceně registračního poplatku pro všechny registrované osoby a jako vstupenka bude sloužit jmenovka.

Společenský večer pro ortodontické asistentky a techniky

Společenský večer pro ortodontické asistentky a zubní techniky se bude konat 22. 9. 2011 v Galerii v Malostran- ské besedě.

Prezidentský večer

Prezidentský večer se bude konat 23. 9. 2011 v Kaiserštejnském paláci. Vstup je zahrnut v ceně registračního poplatku pro kategorie 1, 2, 3, 4, 5 a 8. Stylové oblečení k hudbě 30 – 40. let vítáno.

Výstava

V Suite I ve 3. patře se uskuteční výstava firem prodávajících stomatologické a ortodontické materiály ve dnech 22. 9. – 24. 9. 2011. Vstup je zahrnut v registračním poplatku.

Zrušení registrace

Sekretariát konference musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci. Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Datum Storno poplatek
do 30.června 2011 administrační poplatek 500 Kč
od 1. července do 14. srpna 2011 25% registračního poplatku + administrační poplatek 500 Kč
od 15. srpna 2011 storno poplatek ve výši registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek a ubytování spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem konference, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou.

Bankovní převod

Platba bankovním převodem je možná pouze do 15.9.2011.

Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou (prostřednictvím on-line platebního systému   nebo zasláním autorizačního formuláře  ).

Banka: Československá obchodní banka
Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
Název účtu: GUARANT International spol. s r.o.
Číslo účtu - ve standardním tvaru: 79353/0300
Číslo účtu - ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT: CEKOCZPP
Variabilní symbol: 201113 / Vaše jméno *)
*) Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201113 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce - jinak nelze platbu identifikovat.

Upozornění:

Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

Platební karta

Možnost platit platebními kartami: Mastercard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém   (dostupný po přihlášení) nebo můžete zaslat vyplněný a podepsaný autorizační formulář  .

Platba přes Online Platební Systém je možná až po obdržení Potvrzení účasti.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný na faxové číslo (+420) 284 001 448 nebo e-mailem na adresu COS2011@guarant.cz  .

Podle zákona České republiky budou kreditní karty účtovány v místní měně – v českých korunách. Přepočet na české koruny bude proveden podle kurzu České národní banky platného v den provedení platby.

Generální partneři
Partneři